Ενότητες Εργασίας

1. Ανάλυση Απαιτήσεων και Καθορισμός Προδιαγραφών
2. Έρευνα και  Aνάπτυξη Τεχνολογιών Βαθιάς Μάθησης
3. Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση του Συστήματος
4. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πιλοτικής Εφαρμογής, Αξιολόγηση και Εμπορική Εκμετάλλευση
elEL